En Çok Görüntülenenler
 • YÜKSEK RİSK GRUBUNDAYIZ
  YÜKSEK RİSK GRUBUNDAYIZ
 • KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRIYA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ
  KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRIYA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ
 • BAKANLIK DESTEKLİ SİNEMA PROJESİ
  BAKANLIK DESTEKLİ SİNEMA PROJESİ
 • AMELİYATLAR HIZ KESMEDEN SÜRÜYOR
  AMELİYATLAR HIZ KESMEDEN SÜRÜYOR
 • YAPILANDIRMA UYARISI
  YAPILANDIRMA UYARISI
 • YATIRIM VE PROJELER DEĞERLENDİRİLDİ
  YATIRIM VE PROJELER DEĞERLENDİRİLDİ
 • ATIKLAR KATMA DEĞERE DÖNÜŞÜYOR
  ATIKLAR KATMA DEĞERE DÖNÜŞÜYOR
 • BİREYLERİN MUTLULUK KAYNAĞI AİLELERİ
  BİREYLERİN MUTLULUK KAYNAĞI AİLELERİ
 • MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ
  MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ
 • KONUTLAR HAYIRLI OLSUN
  KONUTLAR HAYIRLI OLSUN
 • ESAS NO: 2018/155 Esas

  Davacı Boğazlıyan Başkanlığı taralından aşağıdaki listede sıralı kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazın mülkiyet hakkının tapuda davacı adına tescili ile Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 Sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10. maddesi gereğince Mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında

  I-Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü taralından Boğazlıyan İlçesi Çarşı Mah. 10 ada 1 Parsel de kayıtlı olan 4.115.00 m2 büyüklüğündeki taşınmazın 2.262.00 m2 lik kısmı 2942 kanunun 30 maddesi gereğince salın alınmasına karar verildiği, Toprak Mahsulleri Genel Müdürlüğü taralından belediyeye gönderilmiş olan 89999956/756 sayılı 22/03/2018 tarihli yazıyla taşınmaz bedelinin 180.078.36 TL. olarak tespit edildiği ve 180.078.36 TL bedel üzerinden 2942 vasılı kanunun 30 Maddesine göre taşınmazın Boğazlıyan Belediye Başkanlığına devredilebileceğine karar verildiği, bu bedelin Belediye Başkanlığınca fazla bulunduğundan bedel tespiti talep etmiştir

  3-Kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Boğazlıyan şubesine yatırılacağı.

  4- Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren on (10) gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği.

  5- Duruşmalarının 17/07/2018 tarihinde Boğazlıyun1. Asliye Hukuk Mahkemesi salonunda yapılacağı. Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluğunda yargılama işlemi yapılacağı.

  6- Malike çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapıImayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan itibaren otuz (30)gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği.

  7- Otuz (30) gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği hususundaki keyfiyet 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 10. maddesi uyarınca ilanen duyurulur.

  KAMULAŞTIRMA İLANI

  ESAS NO: 2018/155 Esas Davacı Boğazlıyan Başkanlığı taralından aşağıdaki listede sıralı kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazın mülkiyet hakkının tapuda davacı adına tescili ile Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 Sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10. maddesi gereğince Mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında I-Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü […]  Benzer Galeriler

  Yukar Geri Ana Sayfa