En Çok Görüntülenenler
 • YÜKSEK RİSK GRUBUNDAYIZ
  YÜKSEK RİSK GRUBUNDAYIZ
 • KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRIYA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ
  KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRIYA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ
 • BAKANLIK DESTEKLİ SİNEMA PROJESİ
  BAKANLIK DESTEKLİ SİNEMA PROJESİ
 • AMELİYATLAR HIZ KESMEDEN SÜRÜYOR
  AMELİYATLAR HIZ KESMEDEN SÜRÜYOR
 • YAPILANDIRMA UYARISI
  YAPILANDIRMA UYARISI
 • YATIRIM VE PROJELER DEĞERLENDİRİLDİ
  YATIRIM VE PROJELER DEĞERLENDİRİLDİ
 • ATIKLAR KATMA DEĞERE DÖNÜŞÜYOR
  ATIKLAR KATMA DEĞERE DÖNÜŞÜYOR
 • BİREYLERİN MUTLULUK KAYNAĞI AİLELERİ
  BİREYLERİN MUTLULUK KAYNAĞI AİLELERİ
 • MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ
  MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ
 • KONUTLAR HAYIRLI OLSUN
  KONUTLAR HAYIRLI OLSUN
 • T.C.
  BOĞAZLIYAN
  İCRA DAİRESİ

  2016/2661 ESAS

  Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
  1 NO’LU TAŞINMAZIN
  Özellikleri : Yozgat İl, Boğazlıyan İlçe, Aşağı Mahallesi, Sarayaltı mevkkii,
  423 Ada, 6 Parselde kain 453,82 m2 arsa üzerinde ; 3+1 giriş kapısı çelik, ıslak
  hacimler ve antre fayans, diğer bölümler parke kaplı, duvarlar alçı üzeri saten boya,
  pencereler pvc, mutfak dolabı mevcut, 133,20 m2 yüzölçüme sahip, 1 Nolu Bağımsız
  Bölüm mesken nitelikli taşınmaz.
  Yüzölçümü : 133,20 m2
  Arsa Payı : 13/39
  İmar Durumu : imarlı A-2 (10.06.2010 tarih ve 2010/17 numara ile yapı ruhsatlı)
  Kıymeti : 115.636,40 TL
  KDV Oranı : %1 (Net oturum alanının 150,00m2’nin altında olduğuna dair
  bilirkişi raporuna istinaden)
  Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
  1. Satış Günü : 27/11/2018 günü 14:00 – 14:05 arası
  2. Satış Günü : 09/01/2019 günü 14:00 – 14:05 arası
  Satış Yeri : boğazlıyan belediyesi giriş kat mezat salonu.
  ——————————————————————————————————————–
  Satış şartları :
  1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün
  öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr
  adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin
  %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek
  şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda
  birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna
  kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen
  değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini
  geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış
  talebi düşecektir.
  2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey
  akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin
  para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi,
  KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın
  aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların
  satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet
  tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli
  alacaklardan sonra gelir.)
  3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki
  haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün
  içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça
  paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
  4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas
  Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra
  ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri
  teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca
  temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca
  hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat
  bedelinden alınacaktır.
  5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup
  gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
  6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
  sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/2661 Esas sayılı dosya
  numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 04/10/2018 (İ:50)

  TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

  T.C. BOĞAZLIYAN İCRA DAİRESİ 2016/2661 ESAS Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: 1 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Yozgat İl, Boğazlıyan İlçe, Aşağı Mahallesi, Sarayaltı mevkkii, 423 Ada, 6 Parselde kain 453,82 m2 arsa üzerinde ; 3+1 giriş kapısı çelik, ıslak hacimler ve antre fayans, diğer bölümler parke kaplı, duvarlar alçı üzeri […]  Benzer Galeriler

  Yukar Geri Ana Sayfa