• DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
Kayseri Şeker Farkı

Kayseri Şeker Farkı

Kay­se­ri ve Bo­ğaz­lı­yan Şeker’le sürekli büyüyen Kayseri Şeker, ayrıca bün­ye­si­ne ka­zan­dır­dığı Tokat Tur­hal Şeker Fab­ri­ka­sı ile çift­çi­le­rin gön­lün­de taht kuran, Kay­se­ri Pan­car Ko­ope­ra­ti­fi Yöne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Akay; “Biz Kay­se­ri Şeker ola­rak sür­dü­rü­le­bi­lir­li­ği ön plan­da tu­tuyo­ruz. Kay­se­ri Şeker çift­çi­nin ma­lı­dır, Mille­tin ma­lı­dır do­la­yı­sıy­la Milli bir ku­ru­luş ola­rak Kay­se­ri Şeker ba­şa­rı­la­rı­na Çift­çi­sin­den ve Mil­le­tin­den al­dı­ğı güç ile bü­yü­me­ye devam ede­cek­tir.”

Finansal kurumlar ve holding şirketleri dışındaki tüm sektörleri kapsayan Fortune 500 Türkiye araştırmasının sonuçları açıklandı.

Özel hesap dönemi uygulayan şirketler arasında yer alan ve 30 Nisan 2018 tarihi hesap yılı sonu olarak baz alınan Kayseri Şeker, 1.354.161.228 TL net satışı ile  1722nci , 160.593.920 TL Faiz ve  vergi öncesi karı ile 137’nci sıra da yer alırken 852.928.486 TL  Özkaynak kullanımıyla da 88’nci sırada yer almayı başardı.

Öte yandan Türkiye genelinde tarım ve tarıma dayalı sanayide faaliyet gösteren şirketler araştırmasına göre ise Kayseri Şeker 21. sıraya yerleşti.

Türkiye’de imalat, ticaret, hizmet ve inşaat sektörlerini kapsayan Fortune 500 Türkiye çalışması, son on yılda olduğu gibi, bu yıl da CRIF ve Dun & Bradstreet Türkiye ile birlikte hazırlandı.    Fortune 500 listesinde yer alan 376 şirket ihracat yaparken, Kayseri Şeker, satışlarının tamamını yurt içinden elde eden 124 şirket arasında yerini aldı.

Fortune 500 İller sıralamasına göre geçen sene Kayseri 10 şirket ile listede yer alırken bu yıl şirket sayısının 5’e düştüğü  ve 1.354.161.228 TL net satışları ile Kayseri’de ilk sıraya Kayseri Şeker yerleştiği açıklandı.

Endüsriyel gıda imalat sektöründe ise Ülke genelinde ilk 10.sırada yerini alan Kayseri Şeker Fortun 500 de istihdama katkıda da ilk sıralardaki  yerini korumayı başardı.

Kayseri Şeker’in Ülke genelinde 500 büyük şirket içinde, özkaynak kullanımı, ciro, imalat ve sektörel araştırmalardaki yükselişi ile ilgili olarak açıklama yapan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay;  “Mayıs ayı sonunda  İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’’nda Kayseri Şeker’in üretimden satışlarda Türkiye’nin devleri arasında yerini aldığını,  Temmuz ayı başında Finansal kurumlar ve holding şirketleri dışındaki tüm sektörleri kapsayan Fortune 500 Türkiye araştırmasının açıklanan sonuçlarına göre, İller sıralamasında Kayseri Şeker, Kayseri de birinci, Endüsriyel gıda imalat sektöründe ise Ülke genelinde ilk 10. sırada yerini almıştır” dedi.

Başkan Akay, “Türkiye genelinde tarım ve tarıma dayalı sanayide faaliyet gösteren şirketler araştırmasına göre ise Kayseri Şeker 21. sıraya yerleşti. Biz Kayseri Şeker olarak sürdürülebilirliği ön planda tutuyoruz. Kayseri Şeker çiftçinin malıdır, Milletin malıdır dolayısıyla Milli bir kuruluş olarak Kayseri Şeker başarılarına Çiftçisinden ve Milletinden aldığı güç ile büyümeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • ÇOK OKUNAN
  • YENİ
  • YORUM