• DOLAR
  %0,02
 • EURO
  %0,59
 • ALTIN
  %-0,41
 • BIST
  %2,25
SAĞLIKLI GÜNLER TEDBİRLERİMİZLE GELECEK, BİRAZ DAHA SABIR

SAĞLIKLI GÜNLER TEDBİRLERİMİZLE GELECEK, BİRAZ DAHA SABIR

Cum­hur­baş­ka­nı Yar­dım­cı­sı hem­şe­ri­miz Fuat Oktay, twit­ter üze­rin­den yap­tı­ğı açık­la­ma­da; “Va­tan­daşla­rı­mız­dan is­tir­ha­mım sal­gın­la mü­ca­de­le için alı­nan ön­lem­le­re ti­tiz­lik­le uy­ma­la­rı­dır.” dedi.

Cum­hur­baş­ka­nı Yar­dım­cı­sı hem­şe­ri­miz Fuat Oktay, twit­ter üze­rin­den pay­la­şım­da bu­lun­du.

Oktay, sal­gın­la mü­ca­de­le­yi vur­gu­la­dı­ğı pay­la­şı­mın­da şu ifa­de­le­re yer verdi.

“Hafta içi akşam 21.00’dan sabah 05.00’a ve Cuma ak­şa­mı saat 21.00’dan Pa­zar­te­si sabah 05.00’a kadar uy­gu­la­na­cak olan so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sı ne­de­niy­le va­tan­daş­la­rı­mız­dan is­tir­ha­mım sal­gın­la mü­ca­de­le için alı­nan ön­lem­le­re ti­tiz­lik­le uy­ma­la­rı­dır. Sağ­lık­lı gün­ler ted­bir­le­ri­miz­le ge­lecek, biraz daha sabır…”

Oktay, ay­rı­ca, “Di­ji­tal Tür­ki­ye Plat­for­mu üze­rin­de Kasım 2020 iti­ba­riy­le 51,5 mil­yon kul­la­nı­cı sa­yı­sı­na eri­şil­miş olup, 16-30 yaş arası nü­fu­su­mu­zun yüzde 75’i, 30-45 yaş arası nü­fu­su­mu­zun ise yüzde 91’i Di­ji­tal Tür­ki­ye Plat­for­mu’nu aktif ola­rak kul­lan­mak­ta­dır” dedi.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM