• DOLAR
  12,4032
  %0,28
 • EURO
  14,0104
  %0,01
 • ALTIN
  712,16
  %-0,10
 • BIST
  1.776
  %-2,35
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.

BOĞAZLIYAN

İCRA DAİRESİ

2019/120 TLMT.

Aşa­ğı­da cins, mik­tar ve de­ğer­le­ri ya­zı­lı mal­lar sa­tı­şa çı­ka­rıl­mış olup:

Bi­rin­ci ar­tır­ma­nın aşa­ğı­da be­lir­ti­len gün, saat ve yerde ya­pı­la­ca­ğı ve o gün kıy­met­le­ri­nin %50’sine is­tek­li bu­lun­ma­dı­ğı tak­tir­de, yine aşa­ğı­da be­lir­ti­len gün, saat ve aynı yerde 2. ar­tır­ma­nın ya­pı­la­rak sa­tı­la­ca­ğı; şu kadar ki, ar­tır­ma be­de­li­nin malın tah­min edi­len de­ğe­ri­nin %50’sini bul­ma­sı­nın ve satış is­te­ye­nin ala­ca­ğı­na rüç­ha­nı olan ala­cak­la­rın top­la­mın­dan fazla ol­ma­sı­nın ve bun­dan başka pa­ra­ya çe­vir­me ve pay­la­rın pay­laş­tır­ma gi­der­le­ri­ni geç­me­si­nin şart ol­du­ğu; bi­rin­ci ar­tır­ma­dan on gün önce baş­la­mak üzere ar­tır­ma ta­ri­hin­den ön­ce­ki gün so­nu­na kadar esatis.​uyap.​gov.​tr ad­re­sin­den elekt­ro­nik or­tam­da tek­lif ve­ri­le­bi­le­ce­ği, bi­rin­ci ar­tır­ma­da is­tek­li bu­lun­ma­dı­ğı tak­dir­de elekt­ro­nik or­tam­da bi­rin­ci ar­tır­ma­dan son­ra­ki be­şin­ci gün­den baş­la­mak üzere ikin­ci ar­tır­ma gü­nün­den ön­ce­ki gün so­nu­na kadar elekt­ro­nik or­tam­da tek­lif ve­ri­le­bi­le­ce­ği, mah­cu­zun satış be­de­li üze­rin­den aşa­ğı­da be­lir­ti­len oran­da KDV.’nin alı­cı­ya ait ola­ca­ğı ve satış şart­na­me­si­nin icra dos­ya­sın­dan gö­rü­le­bi­le­ce­ği; gi­de­ri ve­ril­di­ği tak­dir­de şart­na­me­nin bir ör­ne­ği­nin is­te­ye­ne gön­de­ri­le­bi­le­ce­ği; fazla bilgi almak is­te­yen­le­rin yu­ka­rı­da ya­zı­lı dosya nu­ma­ra­sıy­la da­ire­mi­ze baş­vur­ma­la­rı ilan olu­nur. 09/11/2019

1.İhale Tarihi: 17/12/2019 günü saat 14:00-14:05 arası

2.İhale Tarihi : 13/01/2020 günü saat 14:00-14:05 arası

İhale Yeri       : ÇAĞDAŞ YEDİEMİN OTOPARKI BOĞAZLIYAN/YOZGAT

 

 

No   Taktir Edilen Değeri TL.   Adedi   KDV    Cinsi, (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

1           120.000,00                     1           18      38 AAL 536 Plakalı, 2018 Model, FORD Tourneo Custom   marka, Gri renkli, Kontak mevcut, Plakalar üzerinde, Lastikler iyi durumda, Döşemesi iyi durumda, Arka bagaj kapağında hafif ezik mevcut, muhtelif yerlerinde hafif çizikler mevcut   (İ:45)

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM